Cemix

Instruiri

Sistem integrat de instruiri tehnice

Academia de mortare®

Academia de mortare®, iniţiată de compania Cemix România este o formă specifică de instruire teoretică şi practică, ce se adresează persoanelor cu care compania noastră lucrează constant şi direct, angajaţi ai partenerilor noştri.

Scopul Academiei de mortare® Cemix este de a forma, prin informaţie corectă şi sistematizată, aplicaţii practice, prezentări şi lucru în şantiere, o bază comună de instruire şi de lucru, în interiorul parteneriatului (producător – comerciant – constructor).

Prin aceste instruiri menţinem în politica de firmă şi în activitatea curentă deviza noastră iniţială: