Cemix

Kontakt VS

  • aderenţă sporită la suport; mai ales la tencuirea pe beton
  • obligatoriu la exterior

Şpriţ de amorsaj, pe bază de ciment. Realizează puntea de aderenţă între tencuială şi orice tip de strat suport mineral (la interior/exterior).