SELECTAREA MORTARULUI DE ZIDĂRIE
Criterii de selecție
Unul dintre cei mai importanți factori de selecție este scopul în care va fi utilizat produsul: zidărie nouă sau renovarea zidurilor vechi. Tipul de clădire are, de asemenea, o influență semnificativă asupra alegerii. Pentru renovarea monumentelor și a clădirilor vechi, utilizarea mortarelor trass este soluția optimă. Pentru construcțiile noi, alegerea produsului potrivit va depinde în mare măsură de materialul de zidărie și de sarcină. Pentru un perete realizat din cărămizi de clincher, cărămizi de lut vitrificat sau elemente de zidărie Ytong trebuie utilizat un mortar de zidărie cu proprietăți tehnice diferite. În plus, este necesar un mortar special, de exemplu, pentru pereții din cărămidă de sticlă.
Alegerea mortarului de zidărie

În trecut, noroiul, argila, varul, ghipsul, trassul și, în unele locuri, materialele cimentate sau un amestec al acestora erau cel mai frecvent folosite ca agenți de lipire pentru a uni și fixa diferitele unități de zidărie între ele. În prezent, cei mai frecvent utilizați agenți de lipire sunt varul (var stins sau var hidratat) sau cimentul. Este interesant de remarcat faptul că, pentru restaurarea zidăriei din clădirile clasate și ruine, se folosește un mortar care conține var hidratat și gunoi ca lianți hidraulici.

Unul dintre cei mai importanți factori în alegerea mortarelor pentru zidărie este scopul pentru care urmează să fie utilizat produsul: pentru zidărie nouă sau pentru renovarea zidurilor vechi. Tipul de clădire are, de asemenea, o influență semnificativă asupra alegerii. Pentru renovarea monumentelor și a clădirilor vechi, utilizarea mortarelor trass este soluția optimă. Pentru construcțiile noi, alegerea produsului potrivit va depinde în mare măsură de materialul de zidărie și de sarcină. O cărămidă de clincher, o cărămidă de argilă vitrificată sau o unitate de zidărie Ytong ar trebui să fie tencuite cu un material cu proprietăți tehnice diferite. În plus, pentru pereții din cărămidă de sticlă, de exemplu, este necesar un mortar special pentru zidărie.

PROPRIETĂȚILE MORTARELOR DE ZIDĂRIE

Una dintre cele mai importante proprietăți ale mortarelor de zidărie este rezistența la compresiune. Valoarea acesteia determină dacă materialul este capabil să reziste la sarcinile impuse de structura peretelui. Proprietățile mortarelor de zidărie sunt reglementate de standardul EN 998-2, care specifică cerințele (așternere, rosturi drepte, chituire) pentru mortarele de zidărie preamestecate utilizate la construcția de pereți, coloane și pereți despărțitori. Conform acestui standard, după ce un produs a fost dezvoltat, producătorul trebuie să efectueze un test inițial de tip al produsului pentru a demonstra că acesta este conform cu acest standard european. Trebuie specificate timpul de lucru, conținutul de cloruri, conținutul de aer, densitatea și (numai pentru mortarele în strat subțire) timpul de corectabilitate pentru prelucrarea mortarelor proaspete. Pentru mortarele întărite, trebuie să se determine rezistența la compresiune, rezistența la aderență și densitatea pentru prelucrare.

Cifrele din denumirea mortarelor de zidărie produse de Cemix se referă la rezistența la compresiune a mortarului întărit. De exemplu: MM1, MM3, MM5, MM10 sunt produse din clasele M1, M2,5, M5 și M10, așa cum sunt definite de standardul european armonizat (mortarele trebuie să îndeplinească valorile de rezistență la compresiune ale clasei indicate în denumirea lor, de exemplu MM1 > 1 N/mm2, MM3 > 2,5 N/mm2, etc.). 

CERINȚE DE MATERIALE

Cerințele exacte privind materialele pentru mortarele de zidărie sunt stabilite de producătorul elementelor de zidărie. Tabelul atașat oferă orientări privind cerințele de mortar umed și uscat pentru diferite elemente de zidărie.

Se recomandă întotdeauna respectarea cantității de apă de amestec specificată în documentația tehnică pentru mortarele de zidărie, deoarece aceasta va asigura o consistență corectă a mortarului, care va permite o aplicare ușoară și va garanta o rezistență corectă la lipire între unitățile de zidărie. În cazul în care cantitatea de apă adăugată este mai mică, mortarul va fi dens, va fi mai dificil de aplicat, nu va netezi suprafețele neuniforme și nu va adera bine la unitățile de zidărie, nefiind astfel lipit corespunzător. Iar dacă amestecați prea multă apă, veți obține un mortar diluat, iar acel mortar diluat nu va adera la unitățile de zidărie, nu va asigura aderența necesară și nu va transfera încărcătura în mod uniform. În plus, excesul de apă din mortar va afecta în mod negativ și rezistența mortarului întărit.