Domeniul de aplicare

Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm²

Tipul clădirii

Tipul cărămizii

Caracteristici de performanță

1300 Mortare de zidărie

Mortarul suportă întreaga sarcină a clădirii.
Pe lângă nisip, liant și apă, mortarul de zidărie preamestecat Cemix, conține aditivi și componente care contribuie la adaptarea cu ușurință a parametrilor de bază ai produsului, cum ar fi timpul de lucru, elasticitatea sau consistența (diluat sau dens) la utilizarea preconizată. Pe lângă rezistența la compresiune, o proprietate cheie a mortarului de zidărie este rezistența la forfecare a lianților determinată de compoziția adecvată a aditivilor în produs, care este, de asemenea, asigurată de proporția corectă de aditivi din produs. Din motive de calitate și de economisire a timpului, mortarul de zidărie este rareori preparat pe șantier. Produsul Cemix este disponibil gata amestecat și ambalat în saci, ceea ce facilitează transportat la locul de utilizare. Adăugați apă, amestecați-l și după puțin timp puteți începe să lucrați cu el! Pentru cantități mai mari, produsul poate fi transportat în silozuri. Vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră Cemix!